Site actualizat la data de 02.04.2009
 
 

Volume
II/1992
   
  SUMAR — SOMMAIRE — CONTAINTS — INHALT
 
FLORIN GOGÂLTAN — SORIN COCIŞ — ADELA PAKI: Săpături de salvare la Cluj-Becaş. 1989
4 Download
Rescue Excavations at Cluj-Becaş. 1989 4
VALENTIN VASILIEV: Probleme privind cronologia epocii hallstattiéne în aria intracarpatică a României (III)
19 Download
Sur le commencement de l'époque hallstattienne dans l'aire intracar pathique de Roumanie. III
26
ION HORAŢIU CRIŞAN: Graniţa de Nord-Vest a Daciei 27 Download
The North-West Border of Dacian Kingdom 36
VASILE MOGA: Depozitul de unelte agricole de la Căpîlna 37 Download
Le dèpôt d'outiles agricoles de Căpîlna 38
GELU FLOREA: Aspecte ale metalurgiei bronzului în aşezările dacice din Munţii Orăştiei
39 Download
A propôs des certaines aspects de l'usinage du bronze dans les établissements daces d'époque Laténe tardive
47
AUREL RUSTOIU: Un atelier de prelucrare a bronzului din cetatea dacică de la Băniţa (jud. Hunedoara)
49 Download
Eine Werkstatt für Bronzeverarbeitung in der dakischen Burg von Băniţa (Kreis Hunedoara)
55
IOAN GLODARIU — EUGEN IAROSLAVSCHI — ADRIANA RUSU: Die Münzstätte von Sarmizegetusa Regia
57 Download
NICOLAE GUDEA: Archäologische Forschungen auf dem Limes der drei dakischen Provinzien und auf den Grenzen der benachbarten Provinzen Moesia Superior und Moesia Inferior
69 Download
DUMITRU PROTASE ANDREI ZRINYI: Inscripţii şi monumente sculpturale din castrul roman de la Brîncoveneşti (jud. Mureş)
Inscriptions et monuments sculptureaux découverts dans le camp romain de Brîncoveneşti (dép. de Mureş)
95 Download
MIHAI BĂRBULESCU — ANA CĂTINAŞ: Inscripţii dintr-un templu de la Potaissa
Inscriptions dans un temple romain de Potaissa
111 Download
DAN RUSCU: Über die Kuchenmatrizen aus dem Heiligtum des Liber Pater von Apulum
125 Download
LIGIA BĂIEŞAN: Eine Kultmaske aus dem Heiligtum des Liber Pater von Apulum
135 Download
VIORICA BOLINDEŢ: Despre o masă romană de la Apulum 147 Download
Über einen römischen Tisch von Apulum 149
DAN ISAC: Praefecti alae Silianae 151 Download
Praefecti alae Silianae 158
CORIOLAN OPREANU: Date preliminare privind prelucrarea osului în secolul al IV-lea e.n. în aşezarea de la Suceag (jud. Cluj)
159 Download
Preliminary Informations on the IVth Century A.D. Working of Bone în the Settlement at Suceag (county of Cluj)
167
IOAN STANCIU: Descoperiri din a doua jumătate a mileniului I î.H. şi mileniul I d.H. în judeţul Maramureş
169 Download
Les découverts provenand de la seconde moitié de 1-er millénaire av. J.C. et du 1-er millénaire ap. J.C. dans le dép. de Maramureş
189
IOANA BOGDAN CĂTĂNICIU: Poarta de est la Tropaeum Traiani 193 Download
La porte est a Tropaeum Traiani 205
SERGIU HAIMOVICI — MIHAI BLĂJAN: Studiul faunei din locuinţele feudale timpurii (secolele X—XIII) descoperite la Alba lulia
(1982, 1985 - şi 1986)
207 Download
Study of the Fauna in the Early Feudal Habitations (10th-—13th Centuries) Discovered at Alba Iulia (1982, 1985 and 1986)
227
CALIN COSMA: Ceramica prefeudală şi feudală timpurie de la Orşova 231 Download
Die frühmittelalteriche Tongefasse aus Orşova 235
ADRIAN ANDREI RUSU: Biserica medievală de la Galaţi (jud. Hunedoara) 237 Download
Die mittelalterische Kirche von Galați 248
   
RECENZII, PREZENTĂRI DE CĂRŢI, NOTE
  Download
NICOLAE GUDEA: Addenda et corrigenda la „Römische Waffen aus den Kastellen des westlichen Limes von Dacia Porolissensis" (Ephem Nap., 1, 1991, p. 68—80)
249
NICOLAE GUDEA: Note de lectură. I 249
Some Archaeological Notes. I 251
M. GRÜNEWALD: Der römische Nordfriedhof in Worms. Funde der Mainzer Strasse, Worms, 1990 (Nicolae Gudea)
253
*** Die römische Okupation nordlich der Alpen zur Zeit der Augustus. Kolloquium Bergkamen ,1989; Münster, 1991 (Aurel Rustoiu)
254
KLAUS GÜNTHER: Siedlungen und Werkstätten von Feinschmieden der alteren "Römischen Kaiserzeit bei Warburg-Daseburg, Münster, 1990 (Aurel Rustoiu)
255
DEBORA SCHMID: Die römischen Schlangentöpfe aus Augst und Kaiseraugst, Augst, 1901, (Viorica Bolindet)
255
*** Castrum Bene. Várak a 13. században. Burgen im 13 Jahrhundert. A magyar -várépités- fenykora. Die Blütezeit- des ungarischen Burgenbaus. I. 1989, Gyöngyös, 1990 (Adrian Andrei Rusu)
257
*** Castellologia boemica.1. Praga, 1989 (Adrian Andrei Rusu)
258
   
VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ A INSTITUTULUI
 
ADRIAN ANDREI RUSU: Activitatea Institutului de Arheologie şi Istoria Artei. Secţia de arheologie (iulie 1991 - mai 1992) 261
EVA CORDOŞ: Bibliografia Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Secţia de arheologie (1991) 262
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE - ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAFIQUES 265
2011 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei