Site actualizat la data de 20.12.2010
 
 

Volumes
I/1991
   
  SUMAR — SOMMAIRE — CONTAINTS — INHALT
 
VALENTIN VASILIEV, Über die befestigten Hallstattzeitlichen Siedlungen aus dem innerkarpatischen Gebiet Rumäniens
3 Download
FLORIN GOGÂLTAN, Unele probleme privind vasele de bronz hallstattiene din Transilvania
11 Download
Several Problems Concerning the Hallstalt Bronze Vessels from Transilvania 19
IOAN GLODARIU — FLOREA COSTEA, Sanctuarul circular al cetăţii dacice de la Racoş
21 Download
Le sanctuaire circulaire de la forteresse dace de Racoş 39
GELU FLOREA — ATTILA PALKÓ, Ceramica dacică pictată de pe "Terasa depozitului de vase" de la Grădiştea Muncelului
41 Download
Late Iron Age Painted Pottery Found in Sarmizegetusa Regia (Ist Century A.D.) 52
D. PROTASE, Römische Einflüsse in Dakien vor der Eroberung 53 Download
IOANA BOGDAN CATANICIU, À propos de civitates en Dacie 59 Download
NICOLAE GUDEA, Römische Waffen aus den Kastellen des westlichen limes von Dacia Porolissensis
69 Download
MIRCEA RUSU, Paleocreştinismul din Dacia romană 81 Download
Le paléochrislianisme dans la Dacie romaine 109
ION HORAŢIU CRIŞAN - CORIOLAN OPREANU, Un mormînt din secolul V e.n. de la Fîntînele
113 Download
A Fifth Century A.D. Tombal Fîntînele 125
ADRIAN ANDREI RUSU, Vechea biserică din Nălaţi (jud. Hunedoara) 127 Download
L'ancienne église de Nălaţi (dép. Hunedoara) 144
   
EPIGRAFIE ŞI ISTORIE - ÉPIGRAPHIE ET HISTOIRE
 
ALEXANDRU AVRAM, Legi şi regulamente privind producţia viticolă şi comerţul cu vin la Thasos (sec. al V-lea î.e.n.)
147 Download
Thasische Gesetze und Vorschriften über die Weinproduktion und den Weinhandel (5. Jh. v. Chr.)
161
RADU ARDEVAN, Beneficiarii în viaţa civilă a provinciei Dacia 163 Download
Les bénéficiaires dans la vie civile de la province de Dacie 171
MARIUS GREC, Ştampile civile sau militare? 173 Download
Zivile oder militärische Stempel? 177
MIHAI BĂRBULESCU, Tempus bonum. În jurul unei inscripţii din Cetatea Albă 179 Download
Tempus bonum. Autour d'une inscription de Cetatea Albă 183
IOAN MITROFAN, Din nou despre inscripţia CIL, III, 964 185 Download
De nouoveau autour de l'inscription CIL, III, 964 188
   
IOANA BOGDAN CĂTĂNICIU, Grigore Tocilescu — întemeietor al şcolii de arheologie românească 189 Download
   
RECENZII — COMPTES RENDUS
 
B. Jovanovic, M. Jovanovic, K. Borojevic, P. Popovic, V. Stancic, Zs. K. Zoffmann, Gomolava. Naselje mladeg gvozdenog
doba — Gomolava. Late La Téne Settlement
(Aurel Rustoiu)
197 Download
E. Ettlinger et collab., Conspectus formarum terrae sigillatae Italico modo confectae (Viorica Bolindeţ)
198 Download
   
CRONICA - CHRONIQUE
  Download
Activitatea Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca — secţia de arheologie (aprilie 1990 — iunie 1991) (Adrian Andrei Rusu) .
201
Bibliografia Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca — secţia de arheologie (1989-1990) (Eva Cordoş)
202
Abrevieri bibliografice — Abréviations bibliographiques 204
|Eugen Chirilă| (1921-1991) (Nicolae Gudea) 207
   
2010 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei