Site actualizat la data de 20.12.2010
 
   
   CENTRUL CULTURAL INTERNAŢIONAL CETATEA CÂLNIC,
PATRONAT DE INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE ŞI ISTORIA ARTEI DIN CLUJ NAPOCA
CONCERT EXTRAORDINAR DE ORGĂ


Inaugurarea după restaurare a Orgii vieneze Carl Hesse din 1867

Biserica evanghelică şi Casa Parohială, împreună cu Cetatea medievală din Câlnic, precum şi o bună parte din zona centrală a localităţii, fac parte din situl de arhitectură înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Biserica saşilor din Câlnic a fost construită, mai întâi, în secolul al XIII-lea în stil romanic, iar ulterior a fost transformată într-un edificiu de stil gotic. Înfăţişarea actuală se datorează transformărilor şi consolidărilor din anii 1868-1869, după planurile inginerului Ignaz Paulaz, edificiul primind actuala haină neogotică.

În patrimonial Bisericii Evanghelice din Câlnic se află orga realizată de Carl Hesse din Viena în anul 1867. Cunoscutul constructor de orgi vienez Carl Hesse (1808-1880) a înălţat peste 130 de orgi, răspândite în special în Europa Centrală, dintre care opt se găsesc în Transilvania în următoarele localităţi : Sibiu – Biserica ursulinelor (1860); Sibiu - Biserica romano-catolică (1863); Braşov – Biserica Neagră (1861); Dumitra, jud. Bistrita Năsăud – biserica evanghelică (1862); Manarade, jud. Alba – Biserica evanghelică (1868); Câlnic, jud. Alba - Biserica evanghelică (1867); Moşna, jud.Sibiu – Biserica evanghelică (1864).

Orga Hesse de la Câlnic are zece registre, un manual şi un pedal. Prospectul este în stil neogotic, format din trei scrinuri mari, încheiate în partea superioară cu arce frânte şi frontoane triunghiulare, încoronate cu fleuroane aurite. Scrinul central este supraînălţat, între acesta şi scrinurile laterale fiind douã scrinuri scunde, surmontate de elemente de arhitectură neogotică – console şi arcade oarbe, fiale şi creneluri. Orga a fost restaurată în anul 1909 şi în anul 1924 de Carl Einschenk din Brasov.

În toamna anului 2007 în cadrul proiectului finanţat CNCSIS, director Prof.dr. Felician Roşca de la Facultatea de Muzică a Universitătii de Vest din Timişoara, cu sprijinul Institutului de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române din Cluj Napoca şi al Asociatiei Ars Transsilvaniae România s-a organizat o tabară de restaurare la Câlnic.

Duminică 27 iulie 2008 s-a desfăşurat festivitatea de inaugurare a orgii Hesse restaurate, o veritabilă sărbatoare a Orgii din Câlnic , care a împlinit 140 de ani !

La orele 16.00 clopotele din turnul porţii cetăţii salutau sosirea la Câlnic a Excelenţei Sale Domnul Dr. Christoph Klein, Episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din România, care a fost întîmpinat de Prof.dr. Marius Porumb, membru al Academiei Române, Preşedintele Asociatiei Ars Transsilvaniae România, de oficialităţi locale, de un mare numar de câlniceni, precum şi de numeroşi oaspeti din afara localităţii.

În capela cetătii Domnul Prof.univ.dr. Marius Porumb, Domnul Ioan Oancea, Primarul Comunei Câlnic, precum şi P.C. Părinte Constantin Oana de la Parohia Ortodoxă Română Câlnic, au adresat scurte urări de bun venit Domnului Episcop Dr. Christoph Klein, cu ocazia festivităţii de inaugurare a orgii restaurate. Mulţumind pentru urări Domnul Episcop şi-a exprimat bucuria de a fi din nou în Cetatea Câlnic, exprimând mulţumiri pentru grija acordată complexului medieval şi bisericii evanghelice.

A urmat un moment festiv de decernare a unor diplome din partea Asociaţiei Ars Transsilvaniae România, în semn de recunoştinţă pentru munca depusă la restaurarea orgii, sau pentru contributia artistică la concertele de orgă organizate la Câlnic. Au fost onoraţi cu diplome Prof.Dr. Felician Roşca, Dr. Erich Türk, Dr. Ştefan Enyedi, Zoltán Pap, ing. Hermann Binder, Fazakas István, Steffen Schlandt.

După această ceremonie Domnul Episcop Dr. Christoph Klein, împreună cu ceilalti oaspeti au vizitat Cetatea, au admirat exponatele Colectiei de artă populară şi medievală - Donatia Zoe Vida şi Marius Porumb, precum şi expozitia din Barbacană, dedicată Revitalizării, restaurării şi activităţilor desfăşurate de-a lungul anilor de Asociatia Ars Transsilvaniae România, sub patronajul Institutului de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj Napoca.

Apoi, oaspeţii s-au îndreptat spre casa parohială evanghelică, monument istoric din sec. XV-XIX, care în prezent este în restaurare şi consolidare cu fonduri de la Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice. Prof. dr. Marius Porumb a prezentat stadiul actual al lucrărilor de restaurare şi proiectele de viitor, dorinţa Asociaţiei Ars Transsilvaniae România şi a conducerii Institutului de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj Napoca de a crea la Câlnic un centru de conferinţe, un spaţiu în care sa aibă loc cursuri de vară, manifestări cultural artistice, simpozioane ştiinţifice, reuniuni ecumenice şi interetnice. A fost prezent Dl. Matei Drâmbăreanu, directorul Directiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural National Alba. Au fost prezenţi de asemenea restauratorii, reprezentanţii firmei Alsecon S.A din Alba Iulia.

La orele 17.oo în Biserica Evanghelică C.A. monument istoric din sec. XV-XIX, ce face parte din Complexul medieval înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, festiv împodobită, a început Ceremonia de inaugurare a orgii restaurate.

Sărbătoarea orgii din Câlnic a început cu un Serviciu religios la care a oficiat Excelenţa Sa Domnul Episcop Dr. Christoph Klein, însoţit de Domnul Alfred Dahinten, Preotul Bisericii Evanghelice C.A. din Sebeş. Serviciul religios s-a desfăşurat în limba germană şi în limba română. Ceremonia religioasă s-a încheiat cu binecuvântarea orgii. În final Domnul Episcop Dr. Christoph Klein a rostit o alocuţiune dedicată acestei sărbători a muzicii (alocuţiunea publicată la finalul acestei cronici).

Au participat un mare numar de etnici germani din Sebeş şi din împrejurimi, dar şi numeroşi români câlniceni sau din alte localităţi. De asemenea au fost prezente personalităţi culturale şi ştiintifice din Alba Iulia, Cluj Napoca, Bucureşti, Timişoara, Sibiu, Sebeş, Tg. Mureş, Satu Mare.

Dupa ceremonia religioasă a avut loc prezentarea şi lansarea cărţii Orga de la Câlnic, autori Felician Roşca, Ştefan Enyedi şi Ciprian Firea, lucrare apărută sub egida Universităţii de Vest din Timişoara, la Editura Brumar, Timişoara, 2008. Prezentarea a fost făcută de Prof.dr. Felician Roşca, care a vorbit despre cercetările întreprinse de un larg colectiv pentru realizarea Repertoriului orgilor din România, proiect finanţat de CNCSIS, în cadrul căruia a fost restaurată Orga Hesse din Câlnic.

În preambulul concertului, Prof.dr. Marius Porumb a adresat mulţumiri Prof.dr. Felician Rosca, directorul grantului, restauratorilor şi muzicienilor prezenţi la această mare sărbătoare a muzicii.

Concertul extraordinar de orgă a beneficiat de participarea unor cunoscuti solişti : Erich Türk, Ştefan Enyedi, Tünde Molnár, Imre István Strauss, Minodora Luca, Lăcrimioara Cristescu (soprană), Silviana Cârdu, Ana Voichiţa Manole (flaut), Felician Roşca, Ursula Philippi, cu un program deosebit: Ioannes Caioni, Johann Sebastian Bach, Domenico Zipoli, Samuel Scheidt, Johann Pachelbel, Jan Pieter Sveelinck, Giulio Caccini, Cesar Frank, Daniel Croner, Franz Xavier Schnizer.

Ascultând cu bucurie minunatele sunete ale orgii Hesse din Câlnic, această regină a instrumentelor musicale, ne gândim cu gratitudine la cei ce au înălţat cetatea de aici şi continuă să fie prezenţi în acest loc binecuvântat de Dumnezeu prin acordurile minunate ale muzicii lui Johann Sebastian Bach.

 

 

Lansare publicaţiiŢ

- 12.06.2008 Librăria Academică Cluj-Napoca - lansare publicaţii Editura Academiei cu participarea Domnului Acad. D. R. Popescu, Directorul Editurii Academiei Române
- a fost prezentată seria „Patrimoniul mondial UNESCO din România”, coordonată de Prof. Dr. Marius Porumb, membru corespondent al Academiei Române (volumele Biserica fortificată Prejmer, Cetatea Câlnic, Mănăstirea Probota)
- au fost prezentate revistele - anuar ale Institutului „Ephemeris Napocensis” nr. XVI-XVII, prezentare Prof. Dr. Coriolan H. Opreanu, “Ars Transsilvaniae”, nr. XIV-XV, prezentare Prof. Dr. Marius Porumb.
 
SIMPOZION

-13.06. 2008, Simpozionul „Noi direcţii metodologice în arheologie şi istoria artei”, Clădirea „Echinox”, sala Virgil Vătăşianu, ora 10-14, moderator Prof. Dr. Marius Porumb, membru corespondent al Academiei Române.
- au susţinut comunicări Dr. Aurel Rustoiu (IAIA), Dr. Coriolan H. Opreanu (IAIA), Dr. A. A. Rusu (IAIA), Ciprian Firea (IAIA).
- Comunicările au abordat probleme fundamentale ale cercetării actuale, marcând preocupările cercetătorilor Institutului. Toate comunicările au constituit treceri în revistă ale unor chestiuni intens dezbătute în istoriografie, fiind o prezentare a istoriografiei problemei, urmată de metodologia cercetării şi argumentarea punctelor de vedere, originale, ale autorilor. Au participat la discuţii Prof. Dr. Dumitru Protase, Dr. Gabriela Gheorghiu, Conf. Dr. R. Ardevan, Prof. Dr. Nicolae Gudea, Dr. Sorin Cociş, Dr. Mariana Egri, Dr. Sanda Salontai, Dr. Călin Cosma, doctoranzi şi studenti ai facultăţii de istorie.
 
Noi apariţii editoriale

* septembrie 2008 a apărut revista - anuar al Institutului „Ephemeris Napocensis” nr. XVIII-2008
* octombrie 2008 a apărut revista - anuar al Institutului „Ars Transsilvaniae” nr. XVIII-2008
 
Lansare volum

* 7 februarie 2009 are loc lansarea volumului „Mormântul princiar germanic de la Turda. Das germanische Fürstengrab von Turda” al Profesorului Mihai Bărbulescu, Directorul Accademiei di Romania din Roma, apărut la Editura Tribuna din Cluj-Napoca. Au prezentat cartea specialişti din cadrul Institutului nostru, Dr. Coriolan Horaţiu Opreanu şi Dr. Ioan Stanciu.
 
Cărti editate sub egida Institutului
Istorie veche şi Arheologie
* Funerary Offerings and Votive Depositions in Europe’s 1st Millenium AD. Cultural Artefacts and Local Identities (Ed. C. Cosma), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2007.

* Lychnological Acts 2. Acts of the 2nd International Congress on Ancient and Middle Age Lighting Devices. Trade and Local Production of Lamps from the Prehistory until the Middle Age (Eds. C. A. Roman, N. Gudea), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008

* N. Gudea, Castrul roman de la Feldioara. Încercare de monografie arheologică, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008 (apărut în 2009).

* A. Rustoiu, Războinici şi societate în aria celtica transilvăneană. Studii pe marginea mormântului cu coif de la Ciumeşti, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008 (apărut în 2009).

 
Istoria Artei
* * * Artă românească – Artă europeană. Centenar Virgil Vătăşianu, (coordonatori Marius Porumb, Aurel Chiriac), Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2002, 408 p.

* * * Sub Zodia Vătăşianu. Studii de Istoria Artei (coordonatori Marius Porumb, Aurel Chiriac), Cluj Napoca, 2002, 198 p.

* * * Artă, Istorie, Cultură. Studii în onoarea lui Marius Porumb (Coordonatori Ciprian Firea, Coriolan Opreanu), Ed. Nereamia Napocae, Cluj Napoca, 2003, 448 p.

Marius Porumb, Ştefan cel Mare şi Transilvania. Legături culturale şi artistice moldo-transilvane în sec. XV-XVI, Institutul Cultural Român, Cluj Napoca, 2004.

Marius Porumb, Biserici de lemn din Maramureş, Editura Academiei Române, 2005, 116 p., 105 pl.color.

Mihaela Sanda Salontai, Biserica fortificată din Prejmer, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006, 92 P., 89 pl. color.

Tereza Sinigalia, Mănăstirea Probota, Editura Academiei Române, Bucuresti, 2007, 100 p., 107 pl. color.

Raluca Betea, Biserica de lemn din Deseşti, Editura Mega, Cluj Napoca, 2007, 84 p. (Seria VESTIGIA).

 
 
2010 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei