Site actualizat la data de 02.04.2009
 
 

Volume
IX-X/1999-2000
   
  SUMAR — SOMMAIRE — CONTAINTS — INHALT
 
FLORIN GOGÂLTAN, Aspecte privind metalurgia bronzului în bazinul carpatic. Ciocanele şi nicovalele cu toc de înmănuşare din România
5 Download
Aspekte der Bronzeverarbeitung im Karpaienbecken. Die Tüllenhämmer und Tüllenambosse aus Rumänien
55
CRISTIAN IOAN POPA, Un poignard de bronze de Cut (dép. d'Alba). Considérations concernant les poignards orientaux du territoire de la Roumanié
61 Download
ADRIAN URSUŢIU, O pintaderă de lut aparţinând etapei mijlocii a primei vârste a fierului de la Bernadea, jud. Mureş
89 Download
Une pintadère en terre cuite du premier âge de fer découverte à Bernadea. dép. de Mureş
94
DANIEL SPÂNU, Port ceremonial sacrificat. Atestări literare şi expresie arheologică 95 Download
Geopferte Zeremonientracht. Literarische Zeugnisse und archäologische Belegung 105
SORIN NEMETI, Zei cavaleri în spaţiul nord-balcanic (sec. V a.Ch. - I p.Ch.) 107 Download
Dieux cavaliers dans l'espace nord-balkanique (Vème siècle av. J.-Chr. - Ier siècle ap. J.-Chr.)
129
VITALIE BARCĂ, Oglinda dreptunghiulară din mormântul sarmatic de la Giurcani şi problema datării acestuia
131 Download
Der rechteckiege Spiegel aus dem sarmatischen Grab von Giurcani und seine Datierung
148
CORIOLAN OPREANU, Castrul roman de la Grădiştea Muncelului (Sarmizegetusa Regia). Cronologia şi semnificaţia sa istorică
151 Download
The Roman fort at Grădiştea Muncelului (Sarmizegetusa Regia). Its chronology and its historical meaning
167
CONSTANTIN POP, Arta provincială a Daciei romane. Particularităţi novatoare 169 Download
L’art provincial de Dacie romaine. Particularités novatrices 178
NICOLAE GUDEA, Evreii în provinciile dacice. 106-275 p. Ch 179 Download
Jews in the Dacian provinces. 106-275 A.D. 207
NICOLAE GUDEA, Noţiunea de limes: frontieră sau concepţie de apărare? Câteva reflecţii în legătură cu o carte recent apărută
209 Download
Über den Limesbegriff: Grenze oder Verteidigungs konzept? Einige Uberlegungen zu einem unlangst erscheinenen Buch
228
MARIANA PINTILIE, Mithraea în Dacia 231 Download
Les mithraea en Dacie 241
ALEXANDRU DIACONESCU, Un nou relief ceramic din Apulum 245 Download
A new clay relief from Apulum 272
DAN DANA, Zalmoxis in Christian context 275 Download
DAN BĂCUEŢ CRIŞAN, Descoperiri arheologice la Şimleul Silvaniei (jud. Sălaj) 307 Download
Archaeological discoveries at Şimleul Silvaniei (Sălaj county) 325
   
RECENZII, PREZENTĂRI DE CĂRŢI
  Download
SERGEI J. SAPRYKIN, Heracleia Pontica and Tauric Chersonesus before Roman Domination (VI.-I. Centuries B.C.) (Academy of Sciences of Russia, Institute of General History. Centre for Comparative Studies of Ancient Civilisations), A. M. Hakken. Amsterdam.
1997. 318 S., 57 Abb. (Ligia Ruscu)
327
STHEPHANOS NOMISMATIKOS, EDITH SCHÖNERT-GEISS ZUM 65 GEBURTSTAG.
Herausgegeben von Ulrike Peter. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Griechisches Münzwerk. Akademie Verlag, Berlin, 1998, XVIII + 707 S., zahlreiche Abbildungen im Text (Ligia Ruscu)
330
VALERIU SÎRBU, GELU FLOREA, Imaginar şi imagine în Dacia preromana. Biblioteca Istros. Brăila. 1997, 224 p. (Aurel Rustoiu)
334
GELU FLOREA, Ceramica pictată. Artă, meşteşug şi societate în Dacia preromană (sec. I a. Chr. -1 p. Chr.), Presa Universitară Clujeană. 1998. 292 p. + 94 pl. (Aurel Rustoiu)
336
RONALD SYME, The provincial at Rome and Rome and the Balkans 80 BC - AD 14. Anthony Birley ed., University of Exeter Press. Exeter 1999. 238 p. (Decebal Nedu)
337
VOLKER WOLLMANN, Mineritul metalifer, extragerea sării şi carierele de piatră din Dacia romană / Der Erzbergbau, die Salzgewinnung und die Steinbrüche im römischen Dakien. Klausenburg 1996 (Bibliotheca Musei Napocensis 13 = Veroffentlichungen aus dem
Deutschen Bergbau-Museum Bochum 63). 472 S. + 110 Taf. (Diethard Knopp)
339
JORIS PETERS, Römische Tierhaltung und Tierzucht. Eine Synthese aus archäozoologischer Untersuchung und schriflich-bildlicher Überlieferung. Passauer Universitäts Schriften zur Archäologie. Band 5. Verlag Marie Leidorf GmbH - Rhaden / Westf., 1998,
368 S. + 97 Abb. (Alexandru I. Gudea)
345
GHEORGHE POPILIAN, MARIN NICA, Gropşani. Monografie arheologică. Bibliotheca Thracologica (Institutul Român de Tracologie), XXIV, Bucureşti. 1998.161 p. + 71 figuri / planşe (Ioan Stanciu)
346
M. T. KASUBA. N. P. TEL'NOV, T. A. SERBAKOVA, Alcedarskoe drevnerusskoe poselenie (Raskopki 1987-1989 gg), Tiraspol. Mako. 1997,
100 p. (Iurie Stamati)
350
IGOR CORMAN, Contribuţii la istoria spaţiului pruto-nistrean în epoca evului mediu timpuriu (sec. V-VI1 d. Chr.). Chişinău, Cartdidact. 1998. 290 p. (Iurie Stamati)
351
   
VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ A INSTITUTULUI
  Download
IOAN STANCIU, Activitatea Institutului de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca. Sectorul arheologie (1999)
355
NORA OPREANU, Bibliografia Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Sectorul arheologie (1998-1999)
359
   
IN MEMORIAM
 
RADU ARDEVAN: Robert Göbl (1919-1997) 365
AUREL RUSTOIU: Marian Gumă (1951-1998) 369
NICOLAE EDROIU: Academicianul Ştefan Pascu (1914-1998) 373
CONSTANTIN POP: Bodor András (1915-1999) 377
ADRIAN URSLTIU: Mircea Rusu (1928-1999) 379
ZAHAR1A COVACEFF: Mihai Bucovală (1939-2000) 381
   
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE - ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES - ABKÜRZUNGEN
385
   
2011 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei