Site actualizat la data de 02.04.2009
 
 

Volume
VIII/1998
   
  SUMAR — SOMMAIRE — CONTAINTS — INHALT
 
Dedicaţie 5 Download
Profesorul Mircea Rusu la 70 de ani. IOAN GLODARIU 7
Bibliografia lucrărilor dr. Mircea Rusu. IOAN STANCIU 8
FLORIN GOGÂLTAN, Bronzul timpuriu şi mijlociu în Banat. Metalurgia aurului 13 Download
Early and Middle Bronze Age in Banat. The Gold Metalwork 34
MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Depozitul de obiecte de fier şi bronz argintat din a doua epocă a fierului de la Truşeşti (jud. Botoşani)
35 Download
Le dèpôt d'objets en fer et en bronze argenté du deuxième âge du fer de Truşeşti (département de Botoşani)
42
DANIEL SPÂNU, Semnificaţii ale îngropării tezaurelor dacice de piese de argint 45 Download
Significations de l’enterrement des trésors daciqucs en pièces d'argent 52
VASILE LICA, Clades Variana - o consecinţă ignorată 53 Download
Clades Variana - une conséquence ignorée 60
CORIOLAN OPREANU, Criza militară şi politică de la Dunarea de Jos din anii 117 - 119 p. Chr. Urmări asupra relaţiilor dintre Dacia şi lumea barbară
61 Download
The military and political crisis of A.D. 117-119 al the Lower Danube The consequences upon the relations between Dacia and the barbarian world
78
RADU CIOBANU, Le décor monumental et les témoignages épigraphiques. Commanditaires et artisans 81 Download
SORIN NEMETI, Cultul lui Sucellus-Dis Pater şi al Nantosueltei-Proserpina în Dacia romană
95 Download
Le culte de Sucellus-Dis Pater et Nantosuelta-Proserpine en Dacie romaine 121
IRINA GHINESCU, Cultul Nimfelor în Dacia romană 123 Download
Le culte des Nymphes en Dacie romaine 144
NICOLAE GUDEA, Vase romane cu decor lipit de la Porolissum 145 Download
Die römischen Barbotine-Gefässe von Porolissum 212
IOAN STANCIU, Über frühslawische Tonklumpen und Ton „brötchen” 215 Download
NICOLAE GUDEA - CĂLIN COSMA, Crucea-relicvar descoperită la Dăbâca. Consideraţii privind tipologia şi cronologia crucilor-relicvar bizantine din bronz, cu figuri în relief, descoperite pe teritoriul României
273 Download
Das in Dăbâca entdeckte Reliquienkreuz. Einige Betrachtungen zur Typologie und chronologischen Eingliederung der byzantinischen bronzenen Reliquienkreuzen mit figürlichem Relief, die auf dem Gebiet Rumäniens gefunden wurden
302
   
RECENZII, PREZENTĂRI DE CĂRŢI
  Download
VALERIU LAZĂR, Repertoriul arheologic al judeţului Mureş, Editura Mureş, Târgu Mureş, 1995. 338 p. + CXXIV pi. (Mihai Petică, |Andrei Zrinyi|)
305
CHRISTOPH UNZ - ECKHARDT DESCHLER - ERB, Katalog der Militaria aus Vindonissa. Militärische Funde. Pferdgeschirr und Jochteile bis 1976. Veröffentlichung der Gesellschaft Pro Vindonissa. Windisch, Band XIV (1997), 96 S. + 86 Taf. (Nicolae Gudea) 309
ALEXANDR V. SIMONENKO, Sarmati Tavrii. Editura Naukova dumka. Kiev. 1993, 130 p. + 28 fig. + 27 pl. (Vitalie Bârcă)
310
   
IN MEMORIAM
  Download
|Pierre Grimal| (1912 - 1996). RADU ARDEVAN 313
   
VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ A INSTITUTULUI
 
IOAN STANCIU, Activitatea Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Sectorul arheologie (1977)
317
   
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE - ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES - ABKÜRZUNGEN
321
   
2011 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei