Site actualizat la data de 02.04.2009
 
 

Volume
V/1995
   
  SUMAR — SOMMAIRE — CONTAINTS — INHALT
 
FLORIN GOGÂLTAN — ADRIANA ISAC, Die spätbronzezeitliche Siedlung von Căşeiu (I)
5 Download
| ION HORATIU CRIŞAN | — AUREL RUSTOIU — ATTILA PALKÓ, Descoperirile celtice de la Pruniş (jud. Cluj) 28 Download
Die keltischen Funde von Prundiş (Kreis Cluj) 44
GELU FLOREA — LILIANA SUCIU, Observaţii cu privire la Scutul de la Piatra Roşie
47 Download
Observations concernant "Le bouclier dacique" de Piatra Roşie 60
IOAN PISO, Le territoire de la Colonia Sarmizegetusa 63 Download
IOAN PISO, Eine Votivinschrift aus Caransebeş 83 Download
NICOLAE GUDEA, Note de lectură (III) 87 Download
Ablesungsbemerkungen (III) 92
SORIN COCIŞ, Strongly Profiled Brooches with Trapezium Form Foot in the Roman Province of Dacia
93 Download
DAN ISAC — SORIN COCIŞ, Fibule din castrele romane de la Gilău şi Căşeiu. O analiză în context stratigrafie
103 Download
Fibules romaines provenant des camps auxiliaires de Gilău et Căşeiu. Une analyse dans le contexte stratigraphique
127
IOAN STANCIU, Contribuţii la cunoaşterea epocii romane în bazinul mijlociu şi inferior al râului Someş
139 Download
Contribution to the Knowledge of the Roman Imperial Period in the Middle and Lower Basin of the Someş River
181
CORIOLAN OPREANU, Creştinismul şi neamurile germanice în secolele IV—V în Transilvania)
227 Download
Christianity and the Germanic Peoples during the 4th—5th Centuries A.D. in Transylvania
252
ALEXANDRU DIACONESCU, Lămpi romane târzii şi paleobizantine din fosta provincie Dacia
255 Download
Spätrömische — frühbyzantinische Lampen aus Dakien 296
ADRIAN ANDREI RUSU, Sticlăria medievală din Transilvania. Repere generale şi documente arheologice
301 Download
Mittelalterliches Glas aus Siebenburgen. Allgemeine Richtlinien und archäologische Zeugnisse
329
   
RECENZII, PREZENTĂRI DE CĂRŢI
  Download
ERNST KÜNZL, Die Alamanenbeute aus dem Rhein bei Neupots. Plünderungsgut aus dem römischen Gallien, Mainz, 1993, Teil I: Forschungen 563 S. + 125 Abb.; Teil II: Katalog 164 S. + 48 Taf; Teil III: Taf. 365; Teil IV: Taf. 336 (Nicolae Gudea)
331
THOMAS FISCHER, Das Umland der römischen Regensburg. Mit einem antropologischen Beitrag von Peter Schröter. Münchener Beitrage zur Vor- und Frühgeschichte, Band 42. Text: I 415 S. + 164 + 21 Abb. — Karten; II 231 Taf. + 5 Beilage (Nicolae Gudea)
333
FERGUS MILLAR, The Emperor in the Roman World, London, 1992, 673 . S. (Dan Ruscu)
335
MIHAI BĂRBULESCU, Potaissa. Studiu monografic. Colecţia "Dissertationes Musei Potaissensis", I, Turda, 1994 (Constantin Pop)
337
SEVER DUMITRASCU, Biharia. Săpături arheologice (1973—1980), I, Oradea, 1994, 269 p. +124 fig. +127 pi. (Călin Cosma)
338
* * * Al XXI-lea Congres internaţional de arheologie creştină (Radu Ardevan)
340
   
VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ A INSTITUTULUI
  Download
IOAN STANCIU, Activitatea Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Sectorul arheologie (1994)
343
EVA CORDOŞ, Bibliografia Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Secţia de arheologie (1994)
346
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE — ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES — ABKÜRZUNGEN
349
   
2011 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei