Site actualizat la data de 02.04.2009
 
 

Volume
IV/1994
   
  SUMAR — SOMMAIRE — CONTAINTS — INHALT
 
CAROL KACSÓ: Frühhallstattzeitliche Bronzefunde in Transsilvanien 5 Download
FLORIN GOGÂLTAN: Un oggetto di argento appartenendo alla fine di Hallstatt nei colezioni di Museo di Timişoara
17 Download
AUREL RUSTOIU: O podoabă de coral, sticlă şi bronz din aşezarea dacică de la Sighişoara-Wietenberg
Une parure de corail, verre et bronze de l'etablissement dacique de Sighişoara-Wietenberg
27 Download
IOAN GLODARIU — VASILE MOGA: Tezaurul dacic de la Lupu 33 Download
Der dakische Silberschatz von Lupu 48
GELU FLOREA: Materiale ceramice descoperite pe terasa a VIII-a de la Grădiştea Muncelului (II)
49 Download
La poterie dacique découverte dans les complèxes archéologiques trouvés sur la VIII-éme terrasse de Sarmizegetusa Regia (II)
60
CONSTANTIN POP: Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi teritoriul ei: colonişti, religii, locaşuri de cult
61 Download
Ulpia Traiana Sarmizegetusa et ses environs: colons, réligions, saintes demeures
72
DUMITRU PROTASE: Castrul roman de la Tihău (jud. Sălaj) în lumina cunoştinţelor actuale
75 Download
Le camp romain de Tihău (dep. de Sălaj) à la lumiere des connaissances actuelles
99
DAN ISAC — ADRIANA ISAC: Noi date arheologice despre castrul roman de la Cincşor (jud. Braşov)
103 Download
Neue archaologische Daten über das römische Kastell von Cincşor (Kreis Braşov)
112
VIORICA RUSU-BOLINDEŢ: Reprezentări de vase ceramice pe monumentele sculpturale din Dacia romană
113 Download
Representations de vaisseaux en céramique sur les monuments sculpturaux de la Dacie romaine
128
CLOŞCA L. BĂLUŢA — CLAUDIA BĂLUŢA: Materiale tegulare cu graffiti de la Apulum
149 Download
Matériaux tégulaires découvertés à Apulum 153
NICOLAE GUDEA: Note epigrafice (III). Însemnări în legatură cu o inscripţie de la Weisenburg (Raetia)
159 Download
Epigraphische Notizen (III). Randbemerkungen in Bezug auf eine Ziegelinschrift von Weisenburg (Raetia)
171
RADU ARDEVAN: Nummularius (Remarques autour de l'inscription CIL III 7903 = IDR III/2, 196)
173 Download
CRISTIAN GĂZDAC: Le trésor monétaire impérial de Dumbrăvioara (Reghin II) — réétudié
179 Download
CORIOLAN OPREANU: Neamurile barbare de la frontierele Daciei romane şi relaţiile lor politico-diplomatice cu Imperiul
193 Download
The Barbarian Neighbours of Roman Dacia and their Political and Diplomatic Relations with the Empire
219
MIHAI BLAJAN: Aşezarea fortificată de la Târnăvioara (jud. Sibiu) 221 Download
L'habitat fortifiée de Târnăvioara (dép. de Sibiu) 231
FLORIN CURTA: On the Dating of the "Veţel-Coşoveni" Group of Curved Fibulae
233 Download
IOAN STANCIU: Aşezarea prefeudală de la Lăpuşel, jud. Maramureş (Cercetări arheologice din anii 1992, 1993)
267 Download
The Early Medieval Settlement at Lăpuşel, Maramureş County (Archaeologieal Excavations 1992, 1993)
321
CĂLIN COSMA: Morminte din secolele IX—X p.Ch. descoperite la Zalău (jud. Sălaj)
323 Download
Graves from the IX-th—X-th Centuries A.D. Discovered at Zalău 329
ADRIAN A. RUSU: Cetatea Alba lulia în secolele XI—XV. Cercetări vechi şi noi
331 Download
La cité Alba lulia pendant les Xl-e—XV-e siécles 351
   
RECENZII, PREZENTĂRI DE CĂRŢI
  Download
* * * Note de lectură (II) (Ablesungsbemerkungen. II) (Nicolae Gudea) 353
ANNEMARIE KAUFMANN-HEINIMANN: Die römischen Bronzen cler Schweiz I. Augst und das Gebiet der Colonia Augusta Raurica, Verlag
"Philipp" von Zabern, Mainz am Rhein, 1977 (Constantin Pop)
356
PHILIPPE ARIES şi GEORGES DUBY: Istoria vieţii private de la Imperiul Roman la anul o mie, Editura Meridiane, Seria „Biblioteca de artă"
(Arte. Civilizaţii. Mentalităţi), nr. 544—545, Bucureşti, 1994 (Cristian Găzdac)
357
   
VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ A INSTITUTULUI
  Download
IOAN STANCIU: Activitatea Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Sectorul Arheologie (martie 1993—aprilie 1994) 339
EVA CORDOS: Bibliografia Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Secţia de Arheologie (1993)
360
   
IN MEMORIAM
 
CORIOLAN OPREANU: Ion Horaţiu Crişan (1928—1991) 363
CORIOLAN OPREANU: Lista lucrărilor publicate de prof. dr. Ion Horaţiu Crişan
365
   
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE — ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES ABKÜRZUNGEN
369
   
2011 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei