Site actualizat la data de 02.04.2009
 
 

Volume
III/1993
   
  SUMAR — SOMMAIRE — CONTAINTS — INHALT
 
FLORIN GOGÂLTAN: Vases de bronze réparés (Ha A—B) 7 Download
MIHAI ROTEA: Aşezările culturii Wietenberg 25 Download
Les établissements de la culture Wietenberg 38
VALENTIN VASILIEV: Aşezarea fortificată din prima epocă a fierului de la Bozna (jud. Sălaj)
43 Download
L'établissement fortifié du premier âge du fer de Bozna (département de Sălaj)
67
CAROL KACSÓ: Depozitul de bronzuri de la Sebeş (jud. Alba) 69 Download
Der bronzene Depotfund von Sebeş (Kreis Alba) 76
DANIELA CIUGUDEAN—HORIA CIUGUDEAN: Un mormânt de războinic dac la Tărtăria (jud. Alba)
77 Download
Un tombeau de guerrier dace á Tărtăria (dép. d'Alba) 79
AUREL RUSTOIU—ALEXANDRA COMŞA— CLAUDIU LISOVSKI-CHELEŞANU: Practici funerare în aşezarea dacică de la Sighişoara
81 Download
Begräbnispraktiken in der dakischen Siedlung von Sighişoara-Wietenberg (Vorläufige Bemerkungen)
93
GELU FLOREA: Materiale ceramice descoperite pe terasa a VIII-a de la Grădiştea Muncelului (I)
95 Download
La pôterie dace découverte dans les complexes archéologiques trouvés sur la VUI-éme terrasse de Sarmizegetusa Regia. (I)
109
RADU ARDEVAN: Circulaţia monetară în aşezarea romană de la Gherla (jud. Cluj)
111 Download
Monetary circulation in the ancient settlement of Gherla (Cluj County) 122
VIORICA BOLINDEŢ: Considerations sur l'attribution de vases de Dacie romaine décorés de serpents appliqués
123 Download
CONSTANTIN POP—CRISTIAN GĂZDAC: Cîteva geme inedite din Dacia romană
143 Download
Quelques gemmes inédites de Dacie romaine 148
ADELA PAKI—SORIN COCIS: Dacia ludens 149 Download
Dacia ludens 161
FLOREA COSTEA: Două piese ceramice romane descoperite la Drumul Carului (jud. Braşov)
163 Download
Deux piéces céramiques découvertes dans le câmp de Drumul Carului (dep. de Braşov)
167
MIHAI BĂRBULESCU: Inscripţii inedite din Dacia într-un manuscris zamosian
169 Download
Des inscriptions inédites de Dacie dans un manuscrit de Zamosius 183
MARIUS GREC: Noi interpretări ale unor ştampile tegulare din Dacia
185 Download
Neue Deutungen einiger Ziegelstempel von Dakien 188
DAN ISAC: O inscripţie imperială în castrul de la Gilău 189 Download
Eine kaiserliche Inschrift aus dem Lager von Gilău 195
ADRIANA ISAC: La statue d'un Genius du câmp romain de Căşeiu 197 Download
IOANA BOGDAN CĂTĂNICIU: Despre apariţia oraşelor şi statutul acestora în Dacia romană
203 Download
Á propós de l'apparition des villes et de leur statut en Dacie romaine 225
NICOLAE GUDEA: Despre legăturile comerciale între Augusta Treverorum şi Porolissum la sfârşitul secolului al III-lea
227 Download
Über die Handelsbeziehungen zwischen Augusta Treverorum und Porolissum am Ende des 3. Jhs
234
CORIOLAN OPREANU: Elemente ale culturii materiale dacice şi daco-romane târzii (sec. III—IV p.Ch.)
235 Download
Some artefacts of the late Dacian and Daco-Roman culture (3rd—4th centuries A.D.)
259
IOAN STANCIU: Sondajele efectuate la Bicaz, jud. Maramureş (1990, 1991) 261 Download
Les sondages entreprises à Bicaz, département de Maramureş (1990, 1991)
271
ALEXANDRU GROSSU—MIHAI BLĂJAN—DAN BOTEZATU: The Grave with Offer of Mollusca (8th century) discovered at Alba Iulia
"First Aid Station"
273 Download
ADRIAN ANDREI RUSU: Cetatea medievală de la Floreşti (jud. Cluj) (Cercetări arheologice din anii 1990—1991)
281 Download
Die mittelälterische Burg von Floreşti. Kreis Cluj (Ausgrabungen im Jahren 1990—1991)
297
   
RECENZII, PREZENTĂRI DE CĂRŢI
  Download
CHRISTIAN C. SOMMER: Kastelvicus und Kastell. Untersuchungen zum Zugmantei in Taunus und zu dem Kastellvici in Obergermanien und Raetien, Fundberichte aus Baden-Würtenberg. Stuttgart, 13, 1988, 457—709 (Doina Benea) 299
GERNOT PICCOTTINI: Die kultischen und mytbologischen Reliefs des Staddtgebietes von Virunum. Corpus Signorum Imperii Romani, Österreich, Band II, Faszikel 4. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1984, 84 Seiten, 37 Tafeln, 1 Fundkarte (Nicolae Gudea) 306
MACHAEL MACKENSEN: Frühkaiserliche Kleinkastelle bei Nersingen und Burlafingen an der Oberen Donau (344 p + 1 planşă + 4 planuri anexe), München, 1987 (Nicolae Gudea)
308
LJILJANA BJELAJAC: Terra sigillata u Gornjoj Meziji, import i radionice Viminacium — Margum. Beograd. Arheoloski Institut, 1990, 203 p + 89 Abb. + 2 Karten (series Monographies, 23) (Viorica Bolindeţ) 310
TITUS L. ROŞU: Oradea — cetatea Bihor, veche vatră voievodală din epoca de piatră până la sfârşitul secolului al XIV-lea. Colecţia Cartea de aur. Oradea, 1992, 302 p (Adrian A. Rusu) .
312
* * * : Acta Musei Porolissensis, XVI, 1982. Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău (Ioan Stanciu)
313
* * * : Archaeoslavica. Instytut Archaeologii Universytetu Jagiellonskiego, Kraków, I, 1991 (Ioan Stanciu)
314
* * * : Al X-lea Congres Internaţional de Epigrafie Greacă şi Latină, Nimes, 1992 (Radu Ardevan)
316
* * * : Al doilea Simpozion Internaţional de Studii Tracice „Thrace ancienne", Komotini, Grecia (Mircea Rusu—Valentin Vasiliev) 319
* * * : Bibliographie thématique en archéologie. BTA 1—8. Bibliographie sur l'Âge de Fer. Ed. Monique Mergoil, Montagnac, 1988. Collection dirigée par Michel Fuègere (Gelu Florea)
320
   
VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ A INSTITUTULUI
  Download
ADRIAN ANDREI RUSU: Activitatea Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Secţia de arheologie (mai 1992—martie 1993) 323
EVA CORDOŞ: Bibliografia Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Secţia de arheologie (1992)
324
CORIOLAN OPREANU: Simpozionul omagial "Constantin Daicoviciu" Cluj-Napoca, 27—28 Mai 1993
326
   
IN MEMORIAM
 
VOLKER WOLLMANN: Kurt Horedt (1914—1991) 329
MIRCEA RUSU: Bibliografia lucrărilor publicate de prof. Dr. Kurt Horedt 332
ADRIAN ANDREI RUSU: Radu Popa (1933—1993) 339
 
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE — ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES — ABKÜRZUNGEN
345
   
2011 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei