Site actualizat la data de 20.12.2010
 
 

Volume
XIX/2009
   
  SUMAR — SOMMAIRE — CONTAINTS — INHALT
 
STUDII / STUDIES
 
AUREL RUSTOIU, Masters of metals in the Carpathian Basin (workshops, production centres and funerary manifestations in the early and middle La Tène) 7 Download
RADU OTA, Some observations on the latest archaeological researches carried out in the Roman necropolis from Apulum (Alba Iulia) – “Dealul Furcilor – Podei” 23 Download
ÁGNES ALFÖLDY-GĂZDAC, Anatomia unui ritual. Mărturia izvoarelor literare antice despre mitul lui Charon 49 Download
The anatomy of a ritual. The testimony of the ancient literary sources on the myth of Charon 77
ALEXANDRU POPA, Consemnări asupra mormântului de la Talmaza si a inventarului lui. Notă despre răspândirea evantaielor romane în Barbaricum-ul european 79 Download
Das Körpergrab von Talmaza und seine Grabbeigaben. Überlegungen zur Verbreitung römischer Fächer im europäischen Barbaricum 94
CORIOLAN HORAȚIU OPREANU, Theoderic cel Mare si Transilvania. O ipoteză de lucru 109 Download
Theoderic the Great and Transylvania. A work hypothesis 126
EUGEN S. TEODOR, IOAN STANCIU, About crosses on wet clay as a cultural marker
129 Download
ERWIN GÁLL, The date of the appearance of the S-ended lock-rings in the Transylvanian Basin 157 Download
ALEXANDRU MADGEARU, Denumirea Mării Negre în Gesta Hungarorum a Notarului Anonim 177 Download
The name of Black Sea in Gesta Hungarorum by Anonymous 182
   
NOTE ARHEOLOGICE ŞI EPIGRAFICE / ARCHAEOLOGICAL AND EPIGRAPHICAL NOTES
 
CRISTIAN GĂZDAC, BRUCE WRIGHT, Counterfeiting official Roman weights. The inscribed cup-weight from Porolissum
183 Download
DAN ISAC, The cavalry parade mask from Gilău
191 Download
ALEXANDRU SONOC, Câteva observa8ii cu privire la o inscrip8ie funerară descoperită la Crăciunelul de Sus (jud. Alba)
199 Download
Einige Betrachtungen bezüglich einer bei Crăciunelul de Sus (Kr. Alba) entdeckten Grabinschrift
207
CORIOLAN HORAȚIU OPREANU, Din nou despre ala Flavia în Dacia 213 Download
Once again on Ala Flavia in Dacia 217
ALPÁR DOBOS, Gepidic finds from Căpusu Mare (Cluj county) 219 Download
   
RECENZII / REVIEWS
  Download
***, L’habitat de l’époque de La Tène à Sajópetri – Hosszú-dűlő, editura L’Harmattan (Budapest 2007), 350 p. (Aurel Rustoiu) 243
Ulrich Fellmeth, Pecunia non olet. Die Wirtschaft der antiken Welt, editura WGB (Darmstadt 2008), 192 p. (Ágnes Alföldy-Găzdac, Cristian Găzdac) 245
Mateusz Żmudziński, Gospodarka w rzymskiej prowincji Dacji Superior, editura Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław 2007), 352 p. (Cristian Găzdac) 253
Dorel Bondoc, Nicolae Gudea, Castrul roman de la Răcari. Încercare de monografie, Cluj-Napoca: Mega 2009, 495 p. (inclusiv ilustra8ie). Încercare de recenzie (Eugen S. Teodor) 256
D. Protase, N. Gudea, R. Ardevan, Din istoria militară a Daciei romane. Castrul roman de interior de la Gherla / Aus der Militärgeschichte des römischen Dakien. Das römische Binnenkastell von Gherla, editura Mirton (Timisoara 2008), 503 p. (Dan Matei) 259
Marek Olędzki, Czas przemian. Barbaricum mięzdy Baltykiem a środkowym Dunajem w dobie wojen markomańskich (The Time of Changes. Barbaricum between the Baltic Sea and the Middle Danube in the Period of the Marcomannic Wars), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż, 2008, 266 p., 36 fig. (Coriolan Hora8iu Opreanu) 263
   
Bibliografia Institutului de Arheologie si Istoria Artei din Cluj-Napoca.   Download
Sectorul arheologie (2007–2008) (Nora Opreanu) 265
   
Abrevieri care nu apar în Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 273
   
Reguli de publicare în Ephemeris Napocensis 275
Editorial rules of "Ephemeris Napocensis" 276
   
2011 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei