Site actualizat la data de 20.12.2010
 
 

Volume
XVIII/2008
   
  SUMAR — SOMMAIRE — CONTAINTS — INHALT
 
STUDII / STUDIES
 
GABRIEL TALMAŢCHI, Contribuţii la cunoaşterea prezenţei semnelor monetare în Dobrogea prin prisma noilor descoperiri 7 Download
Contributions to the presence of the monetary symbols in the light of new discoveries 15
AUREL RUSTOIU, Celţii din Transilvania şi comunităţile indigene nord-balcanice. Schimburi culturale şi mobilitate individuală 25 Download
The Celts from Transylvania and the indigenous communities from northern Balkans. Cultural exchanges and individual mobility 37
MARIANA EGRI, Roman campaigns in the Danube region. The olive oil supply from Augustus to Trajan 45 Download
ALEXANDRU DIACONESCU, A case of Hellenistic influence on Roman architecture. Military headquarters and civilian forums
57 Download
COSMIN ONOFREI, Thracians in Roman Dacia. Military and civilian elements 75 Download
CRISTIAN GĂZDAC, ÁGNES ALFÖLDY-GĂZDAC, Managementul crizei monetare? Monedele „P M S COL VIM” şi „Provincia Dacia” în politica monetară romană a secolului III p.Chr 93 Download
The management of a monetary crisis? The 'P M S COL VIM' and 'PROVINCIA DACIA' coinages in the Roman monetary policy of the 3rd century AD 110
CORIOLAN HORAŢIU OPREANU, Regândind romanizarea în Dacia. Cazul sudului Transilvaniei 131 Download
Rethinking Romanization in Dacia. The case of southern Transylvania 144
IOAN STANCIU, Etapa finală a epocii romane imperiale şi începutul epocii migrațiilor în barbaricum-ul din nord-vestul României 147 Download
The final stage of the Roman imperial period and the beginning of the migration in the barbaricum from north-west Romania 164
   
NOTE ARHEOLOGICE ŞI EPIGRAFICE / ARCHAEOLOGICAL AND EPIGRAPHICAL NOTES
 
COSMIN ONOFREI, Spira Asianorum şi Galatae consistentes municipio la Napoca
171 Download
Spira Asianorum et Galatae consistentes municipio à Napoca
178
SORIN NEMETI, Zeus Sarnendenos
179 Download
Zeus Sarnendenos
183
RADU OTA, Roman sculptural pieces from the old collections of the National Museum of Union from Alba Iulia and from the new researches carried out over the territory of the actual town 185 Download
DORIN ALICU, ALEXANDRU DIACONESCU, Recently found fragments of bronze statues from colonia Dacica Sarmizegetusa 197 Download
ALEXANDRU POPA "APRI•SAC[II]" vs. "BRISAC()": Notă cu privire la ştampila producătorului strecurătorii de bronz de la Olăneşti 207 Download
"APRI•SAC[II]" vs. "BRISAC()": Einige Bemerkungen zum Meisterstempel aus Olăneşti 211
CĂLIN COSMA, NICOLAE GUDEA, O fibulă digitată cu mască umană pe picior descoperită la Aţintiş (jud. Mureş) 213 Download
A bow brooch with human mask on the foot from Aţintiş, Mureş County 220
   
RECENZII / REVIEWS
  Download
Colonia Dacica Sarmizegetusa I Le forum vetus de Sarmizegetusa I, (sous la direction de IOAN PISO), Editura Academiei Române (Bucureşti 2006), 339 p. (Coriolan Horaţiu Opreanu). 227
CLAUDE STERCKX, Taranis, Sucellos et quelques autres. Le dieu souverain des Celtes, de la Gaule à l'Irlande (Bruxelles 2005) (Sorin Nemeti) 233
KAROL PIETA, ALEXANDER RUTTKAY, MATEJ RUTTKAY(editori), Bojná. Hospodarské a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva/ Bojná. Wirtschaftliches und politisches Zentrum Nitraer Fürstentums. Archaeologica Slovaca Monographiae IX, Archeologický Ústav Slovenskej Akadémie Vied Nitra (Nitra 2006) (Ioan Stanciu 235
   
Abrevieri care nu apar în Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 239
   
2011 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei