Site actualizat la data de 02.04.2009
 
 

Volume
XIV-XV/2004-2005
   
  SUMAR — SOMMAIRE — CONTAINTS — INHALT
 
V. VASILIEV, Despre epoca bronzului şi prima epocă a fierului în Istoria românilor, vol. I 5 Download
IULIAN MOGA, Le Très-Haut et la hiérarchie des anges 23 Download
YULIA USTINOVA, Greek Knowledge of Thracian and Scythian Healing Practices and Ideas on Afterlife and Immortality 41 Download
AUREL RUSTOIU, Celtic-Indigenous Connections in Oltenia during Middle La Tène. Observations Concerning a Celtic Grave from Teleşti (Gorj County)
53 Download
FELIX MARCU, Ala I Flavia Gaetulorum oder Gallorum? 73 Download
SORIN BULZAN, Genius lmperatoris si cultul imperial în Dacia romană (Genius Imperatoris and the Imperial Cult in Roman Dacia) Download
IRINA NEMETI, SORIN NEMETI, Un genius mitraic de la Potaissa (A Mithraic Genius from Potaissa) 91 Download
NELU ZUGRAVU, Divinităţi şi experienţe onirice în Dacia (Gottheiten und onirische Erfahrungen in Dakien)
101 Download
SORIN COCIS, Fibulele în formă de ancoră. Tipologie, cronologie, arie de raspândire, modă, ateliere (Anchor Brooches. Typology, Chronology, Distribution Area, Fashion, Workshops) 123 Download
CORIOLAN HORAŢIU OPREANU, Influenţe culturale nordice de factura germanică în Transilvania la începutul epocii migraţiilor (Northern Cultural Influences of Germanic Origin in Transylvania at the Beginning of the Migration Period) 167 Download
CĂLIN COSMA, Pinteni medievali timpurii descoperiţi pe teritoriul Transilvaniei (secolele VII-X) (Early Medieval Spurs from Transylvania) (7th - 10th centuries)
177 Download
   
RECENZII, PREZENTĂRI DE CĂRŢI
  Download
I.P. SOUTHERN, K. R. DIXON, Roman Cavalry equipment, Tempus Publishing Ltd., The Mill, Briscombe Port Stroud, Glouchestershire, 2003 (Nicolae Gudea)
211
BARBARA PFERDEFHRT, Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Kataloge vor- und frühgeshichtlicher Altertümer, Bând 37, 1-2, Mainz, 2004 (Florian Matei-Popescu) 212
MARTINA KUNA, NAD'A PROFANTOVÁ et al, Pocátky raného stfedoveku v Cechách. Archeologicky vyzkum sidelni aglomerace kultury prazského typu v Roztokach/The onset of the Early Middle Ages in Bohemia. Archaeological research at a large settlement site of the Prague-type culture at Roztoky, Archeologicky Ustav AV CR Praha, Praha, 2005 (Ioan Stanciu) 218
   
VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ A INSTITUTULUI
  Download
IOAN STANCIU, Activitatea Institutului de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca. Sectorul arheologie (2004-2005) 223
NORA OPREAN, Activitatea ştiinţifică a membrilor Institutului. Sectorul Arheologie (2004-2005). 229
   
2011 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei