Site actualizat la data de 02.04.2009
 
 

Volume
XII/2002
   
  SUMAR — SOMMAIRE — CONTAINTS — INHALT
 
ARTICOLE ŞI STUDII
 
IOAN EMÖDI, O aşezare din epoca bronzului de la Palatca Veche 5 Download
A Bronze Age settlement from Palota Veche 35
HOREA POP, Despre un tezaur dacic din nord-vestul României îin colecţiile Muzeului secuiesc din Sfântu Gheorghe
37 Download
A Dacian Hoard from North-West România in the collection of the Szekely Múzeum of Sfântu Gheorghe
43
VITALIE BÂRCĂ, Pătrunderea sarmaţilor la Dunărea de Jos şi de Mijloc şi relaţiile cu geto-dacii (sec. I a.Ch. - sec. I p.Ch)
45 Download
The incoming of Sarmatians at the Middle and Lower Danube and the relationship with Dacians (1st c.-1st c. A.D.)
95
DOINA BENEA, Integrarea provinciei Dacia în sistemul economic al Imperiului Roman 99 Download
Integration of the province of Dacia in the economical system of the Roman Empire 109
CRISTIAN GĂZDAC, Monetary circulation in Pannonia Superior - the territories of Carnuntum and Vindobona - from Traian to Constantine I (AD 98-337)
113 Download
SORIN COCIŞ, GELU OLOŞUTEAN, Un nou altar votiv închinat lui Mercur la Alburnus Maior
167 Download
A new votive altar from Albumus Maior dedicated to Mercury 170
CORIOLAN OPREANU, Sfârşitul culturii Sântana de Mureş în Transilvania: Cultura "Sfântu Gheorghe" sau "Orizontul Post-Cerneahovian"?
171 Download
The end of Sântana de Mureş Culture in Transylvania: "Sfântu Gheorghe Culture", or "Post-Cernjachov Horizon"?
180
IURIE STAMATI, Cercetarea istorico-arheologică cu privire la secolele V/VI-VII p. Chr. în Republica Moldova între anii 1950-1990
183 Download
Die historische und archäologische Forschung betreffend die 6. - 7. Jhd. in der Republik Moldawien zwischen den Jahren 1950-1990
201
IOAN STANCIU, Gepizi, avari şi slavi timpurii (sec. V - VII p. Chr.) în spaţiul vestic şi nord-vestic al României
203 Download
Gepiden. Frühawaren und - Slawen (5.-7. Jh. n.Chr.) im westlichen und nordwestlichen Raum Rumäniens
236
ATTILA LAKATOS, Monede bizantine din perioada avară în Transilvania, vestul şi nord-vestul României 237 Download
Byzantine coin finds from Avarian time in Transylvania. West and North-West România
255
SORIN NEMETI, Un pandantiv bizantin de la Berghin, jud. Alba 257 Download
Un pendentif byzantin de Berghin, dép. d'Alba 266
FLORIN CURTA, Transilvania în jurul anului 1000 267 Download
Transylvania around A.D. 1000 288
ERWIN GALL, Contribuţii privind elaborarea sistemului cronologic al descoperirilor funerare din secolul X în bazinul transilvan
289 Download
Chronologische Beiträge zu den Bestattungssitten des 10. Jahrhunderts aus dem siebenbürgischen Becken
311
   
RECENZII, PREZENTĂRI DE CĂRŢI
  Download
BARNABÁS LÖRINCZ, Die römische Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipaiszeit. Teil I: die Inschriften. Wien 2001, 332 S inklusiv 17 Abb. + 67 Tabellen (Nicolae Gudea)
313
CORIOLAN HORAŢIU OPREANU, Dacia romană şi Barbaricum (Roman Dacia and Barbaricum), Timişoara, 1998, Mirton Publisher (Museum Banaticum Temesiense. Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XVII), 230 pages. (Charles Whittaker) 316
PETER SALKOVSKY, Häuser in der frühmittelalterlichen slawischen Welt, Archaeologica Slovaca Monographiae/Studia Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae (redigit Alexander Ruttkay) VI, Nitra 2001, 190 p. + 60 figuri şi 14 hărti, rezumat în limbile slovacă şi engleză (Ioan Stanciu)
317
Zgodnji slovani. Zgodnjesrednjeveska loncenina na obrobju vzhodnih Alp/Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen (uredil/herausgegeben von Mitja Gustin), Narodni Muzej Slovenije, Ljubljana, 2002, 196 p. (Ioan Stanciu)
323
Az avarok aranya. A nagyszenimiklósi kincs (Szerk. Garam Éva), Ed. Helikon, Budapest, 2002. 152 p. (Attila Lakatos)
329
   
ANIVERSĂRI
  Download
RADU ARDEVAN, Profesorul Volker Wollmann la 60 de ani 333
(Professor Volker Wollmann zum 60. Geburtstag) 341
   
VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ A INSTITUTULUI
 
IOAN STANCIU, Activitatea Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Sectorul Arheologie (2001-2002)
343
IOAN STANCIU, Bibliografia Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Sectorul arheologie (2001-2002)
349
   
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE - ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES - ABKÜRZUNGEN
355
   
2011 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei