Site actualizat la data de 02.04.2009
 
 

Volume
XI/2001
   
  SUMAR — SOMMAIRE — CONTAINTS — INHALT
 
CONSTANTIN PREDA, Cu privire la localizarea şi originea agatârşilor 5 Download
Bezüglich der Lokalisierung und Ursprung der Agathyrsen 14
DAN DANA, Mars Geticus. Realitate istorică sau literară? 15 Download
Mars Geticus. Réalité historique ou littéraire? 39
FLORIN FODOREAN, DORIN URSUŢ, Consideraţii arheologice, topografice şi tehnice privind sectorul de drum roman Iclozel—Silivaş
41 Download
Quelques considérations archéologiques, topographiques et techniques concernant la route romaine Iclozel—Silivaş
46
FLORIN FODOREAN, DORIN URSUŢ, Consideraţii topo-arheologice privind sectorul de drum roman Gheorghieni-Dezmir
47 Download
Considérations topo-archéologiques concernant la route romaine Gheorghieni-Dezmir 53
NICOLAE GUDEA, Restituiri arheologice. III. Cohors IIII Betasiorum 55 Download
Archäologische Restitutionen. III. Die Cohors IIII Betasiorum 60
DOREL BONDOC, Some Roman discoveries from Cioroiul Nou. Dolj county 61 Download
CORIOLAN OPREANU, Paganus şi basilica. Puncte de vedere referitoare la vechimea înţelesului creştin în limba română
67 Download
Paganus and basilica. Points of view concerning the antiquity of their Christian meaning in Romanian
74
SORIN COCIŞ, FELIX MARCU, OVIDIU ŢENTEA, Bibliografia Daciei romane (VII). 1995-2000 [Bibliographie de la Dacie romaine (VII). 1995-2000]
75 Download
IOAN STANCIU, Slavii timpurii în cercetarea arheologică românească 105 Download
Die frühen Slawen in der rumänischen archäologischen Forschung 142
ATTILA LAKATOS, Închizătoare de geantă din bronz în mediul avar (sec. VI-VII p. Chr.)
145 Download
Bronzene Taschenverschlüsse im awarischen Milieu (6.-7. Jh. n. Chr.) 163
CĂLIN COSMA, Necropole, morminte izolate şi descoperiri funerare cu caracter incert din secolele al IX-lea şi al X-lea din vestul şi nord-vestul României
165 Download
Gräberfelder, einzelne Gräber und ungewisse Grabfunde aus den 9.-10. Jh. im Westen und Nordwesten Rumäniens
263
ALEXANDRU MADGEARU, Salt trade and warfare in early medieval Transylvania 271 Download
VERONICA TURCUŞ, La scelta del materiale di costruzione nei cantieri cistercensi: selezione consapevole oppure adeguamento alle risorse locali?
285 Download
FLORIN GOGÂLTAN, ZSÓLT MOLNÁR, TAMÁS EMÖDI, LÓRÁNT DARVAS, Cercetări arheologice efectuate în castelul de la Lăzarea (1999)
301 Download
Archäologische Forschungen in dem Schloss von Lăzarea (1999) 329
   
RECENZII, PREZENTĂRI DE CĂRŢI
  Download
LAJOS BALLA, Studia Dacica. Collected papers (Ed. by E. Szabó), Debrecen, HPS 5, 2000. IX + 226 p. (Tóth Emöke, Takács Levente)
331
* * * Pannoniai kutatások. A Soproni Sándor emlékkonferencia elöudasai (Bölcske 1998. október 7.), ed. Muzeul Wosinski Mór, Székszárd, 1999. 274 p., 34 il., 60 planşe (Éva Váradi)
332
FILIPPO COARELLI, La Coloana traiana, Editore Colombo, Roma. 1999. 273 p. şi planşe (Coriolan Opreanu) 334
LUCIA ŢEPOSU-MARINESCU, CONSTANTIN POP, Statuete de bronz din Dacia romana, MNI – Monografii, I, Bucureşti, 2000, 208 p., 93 planşe (Mihai Bărbulescu) 338
LUCIETTA DI PAOLA, Viaggi, trasporti e istituzioni. Studi sul cursus publicus. Messina. Edit. Pelorias, 1999, 166 p. (Florin Fodorean) 339
JORIS PETERS, Römische Tierhaltung und Tierzucht. Eine Synthese aus archäozoologischer Untersuchung und schriftlich-bildlicher Überlieferung. Passauer Universitätsschriften zur Archäologie 5, Rhaden/Westf., 1998, 368 S. + 97 Abb. (Alexandru Gudea) 342
„Eastern Review” („Sanktuaria i kult"). Lódz, tom 5. 2001. 592 p. (Iurie Stamati) 343
   
IN MEMORIAM
  Download
|ISTVÁN FERENCZI| (1921-2000), (Zoltán Vincze) 347
   
VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ A INSTITUTULUI
 
IOAN STANCIU, Activitatea Institutului de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca. Sectorul arheologie (2000)
367
NORA OPREAN, Bibliografia Institutului de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca. Sectorul arheologie (2000)
371
NORA OPREAN, Cărţi intrate în biblioteca Institutului de Arheologie şi Istoria Artei în perioada 1998-2000
375
   
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE - ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES - ABKÜRZUNGEN
381
   
2011 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei