Site actualizat la data de 02.04.2009
 
   
    
PROIECT DE CERCETARE INTERNAŢIONAL ÎN CADRUL PROGRAMULUI „CULTURA 2000” AL COMISIEI EUROPENE (2004-2007)
   
 
Transformation. The Development of a Common Culture in the Northern Provinces of the Roman Empire from Britain to the Black Sea

(Transformare. Evoluţia unei culturi comune în provinciile nordice ale Imperiului Roman din Britannia, până la Marea Neagră).
 
   
 
Parteneri: Germania, Austria, Marea Britanie, Olanda, Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia, România, Bulgaria. Consultanţi: Franţa, Italia, Spania.
Coordonator: Dr. Barbara Pferdehirt (Roemisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, Germania)


Coordonatori pentru România: Dr. Coriolan Horaţiu Oprean şi Dr. Sorin Cociş (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca)

Rezultate ştiinţifice.
Proiectul a oferit şansa unor tineri absolvenţi să participe la o lucrare colectivă de amploare. Conform regulilor Programului „Cultura 2000”, proiectul a constat în realizarea unui site pe Internet. Întreaga tematică a fost realizată în fiecare dintre cele 10 limbi ale ţărilor participante, precum şi în limba engleză. Pentru România proiectul este extrem de important, oferind unei categorii largi de populaţie din ţara şi strainatate o informaţie ştiinţifică şi în acelasi timp accesibilă nespecialiştilor, bogat ilustrată, despre civilizaţia romană din Dacia, precum şi locul acestei provincii printre celelalte provincii de frontieră ale Imperiului Roman. S-a urmărit procesul de integrare şi crearea unei culturi unitare în epoca romană de la Atlantic la Marea Neagră, ca un prim moment de unitate europeană. Cea de-a doua latură a proiectului a constat în elaborarea unui set de 22 de postere în fiecare dintre limbile ţărilor participante. Posterele au fost elaborate ca o sinteza ilustrată a proiectului. Setul în limba română a fost expus sub forma unei expoziţii la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca şi la Muzeul Judeţean Bistriţa.

Adresa site: http://www.rgzm.de/transformation/home/frames.htm
     
       
     
2008 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei